972 795 929
695 24 33 34 / 657 87 57 06
Condicions de reserva

CONDICIONS DE RESERVA AMB COSTA BRAVA APARTMENT (CBA)

Arribades y sortides. En temporada alta (Juny fins Setembre, Nadal, Cap d’Any, Reis) les arribades han de ser entre les 17,00 hores i les 20,00 hores i les sortides abans de les 10,00 hores.

Fora d'aquestes dates arribada entre les 17.00 i les 20.00 hores i sortida abans de les 17.00h

La realització de qualsevol reserva suposa l'acceptació d'aquestes condicions generals.

La persona que fa la reserva ha de ser major d'edat i es responsabilitza de la veracitat de les dades introduïdes.

La reserva pot fer-se directement online a través de la nostra web. La reserva quedarà completada quan l'usuari efectuï el pagament anticipat, empleni el registre d'hostes amb totes les dades de les persones que ocuparan la propietat i signi el contracte de reserva electrònicament.

L'import de la reserva s'incrementarà degut a la taxa turística imposada per la Generalitat de Catalunya, que grava les primeres 7 nits per persona.

En algunes cases, els preus están escalonats segons el nombre d'ocupants.

PAGAMENT ANTICIPAT DE RESERVA

Per formalitzar la reserva cal efectuar un pagament anticipat. 

L'import restant del lloguer es farà efectiu com a mínim 30 dies abans a la data d'arribada i pot efectuar-se per tarjeta de crèdit.

Qualsevol despesa ocasionada per la recepció de qualsevol import serà per compte del pagador.

SI VOSTÈ CANCEL·LA O MODIFICA LA SEVA RESERVA

Una cancel·lació o modificació no tindrà efectes fins que rebem el seu correu electrònic. Com a data de cancel·lació s'establirà la data d'entrada d'aquest correu en CBA.

Les despeses d'anul·lació es calcularan sobre l'import total del lloguer en funció de la data d'entrada de la notificació del client. Els percentatges són els següents:

Fins a 60 dies abans de la arribada: devolució del 50% de l'import total de la reserva, menys l'import de 60 euros de comissions d'administració i menys la Comissió que la plataforma ens ha aplicat si escau.

Entre 30 i 60 dies abans d'arribar: devolució del 25% de l'import total de la reserva, menys l'import de 60 euros de comissions d'administració i menys la Comissió que la plataforma ens ha aplicat si escau.

30 dies abans d'arribar: devolució 0%

Et proposem que et subscriguis a una assegurança de cancel·lació que pots calcular en el següent enllaç:

Plataformas - condiciones de cancelación. Reservas realizadas a través de una plataforma: se aplicarán las condiciones específicas de cancelación pertenecientes a la plataforma

La seva reserva està efectuada com a consumidor amb la finalitat de vacances i vostè admet que CBA no pot fer-se responsable de cap pèrdua d'ingressos tant soferts com ocasionats per vostè.

DIPÒSIT DE GARANTIA

Aquest dipòsit de garantia ha de rebre's per CBA com a mínim 15 dies abans de l'arribada i pot pagar-se amb targeta de crèdit a través del nostre sistema de reserves. CBA li garanteix la devolució d'aquest dipòsit per la mateixa targeta de crèdit en un termini de 3 dies hàbils a partir de la sortida de la propietat si no existeix cap incidència.

Aquest dipòsit de garantia no forma part del lloguer i no s'utilitzarà si es compleixen les següents condicions:

No existeixen danys a la propietat ni al seu contingut més enllà del desgast per ús.

No s'han produït despeses per activitats il·legals o mascotes.

No s'ha fumat en la propietat.

Tota classe de restes, escombraries o menjar ha de ser recollida i dipositada en els contenidors municipals, la vaixella ha d'estar neta i guardada en el seu lloc, el rentavaixella ha d'estar buit, el frigorífic i congelador han d'estar buits i nets, els llençols i tovalloles plegades al peu de cada llit i totes les superfícies han d'estar nets. Heu de deixar la casa en les mateixes condicions d'ordre en què l'heu trobat . Nosaltres després, fem una neteja a fons per tal de deixar-la preparada pel següent client.

La roba de llit i tovalloles  ha d'estar completa i no ha d'estar tacada ni malmenada.

Llar de foc i barbacoa per deixar-se net. Preu per neteja 50€ cadascun

Tots els jocs de claus i comandas han de dipositar-se en el lloc especificat i la propietat ha de quedar tancada.

L'arrendatari no ha estat desallotjat pel propietari (o el seu representant) ni per la policia local.

Qualsevol trencament o desperfecte ha de comunicar-se a CBA o a la propietària. Utilitzarem el dipòsit de garantia per aplicar-ho a reemplaçar qualsevol desperfecte de la propietat, mobiliari o accessori, així com si existeix un treball addicional de neteja.

En acceptar els nostres Termes i Condicions, vostè està d'acord en què qualsevol dany causat per vostè o els seus acompanyants es dedueixi de la seva fiança i de qualsevol dany que excedeixi de l'import de la mateixa, autoritzant a CBA a efectuar els càrrecs corresponents en la seva targeta de crèdit.

En cas de qualsevol dany o incident, CBA li enviarà les factures de la reparació i les despeses de gestió de la incidència de CBA que són de 50€ (IVA inclòs).

Protecció contra danys Calcular el cost

SERVEIS OPCIONALS

La tinença de mascotes (si existeix aquesta opció) té un cost de 12€ per mascota i nit i s'afegirà al preu del lloguer.

SI COSTA BRAVA APARTMENT CANCEL·LA O MODIFICA LA SEVA RESERVA

Si CBA cancel·la la seva reserva, li retornarem qualsevol import que hagi pagat a CBA. No obstant això, no ens farem responsables de retornar qualsevol quantitat que hagi pagat a tercers durant les seves vacances (incloent sense límits despeses de viatge, despeses d'entreteniment, despeses d'activitats o assegurances).

ARRIBADES, SORTIDES I RETARDS

Vostè ha d'arribar a la propietat dins de l'horari establert per nosaltres en la reserva i ha de sortir dins de l'horari especificat per nosaltres en la reserva.

En temporada alta (Juny fins Setembre, Nadal, Cap d’Any, Reis ) les arribades han de ser entre les 17,00 hores i les 20,00 hores i les sortides abans de les 10,00 hores.

En els dies que hi ha canvi, quan tenim hostes que surten i arriben el mateix dia (això passa normalment entre Juny i Setembre, Nadal, Cap d’Any, Reis) estem obligats a respectar les hores d’arribada i sortida.

Fora d'aquestes dates arribada entre les 17.00 i les 20.00 hores i sortida abans de les 17.00h. Si us plau, consulteu-nos si teniu cap sol·licitud especial.

No acceptem arribades més tard de les 21.00 hores.

LES SEVES OBLIGACIONS

Vostè i les persones que l’acompanyen es comprometen a complir amb les normes establertes a la propietat.

Vostè i les persones que l’acompanyen es comprometen a fer un ús de la piscina per el seu propi compte i risc i el propietari i/o la agencia no seran en cap cas responsables de les possibles lesions que es poguessin derivar dels accidents que els ostes poguessin sofrir durant l’ús de la piscina.

Vostè es compromet a fer tot el necessari per protegir els seus objectes personals mentre estigui a la propietat.

Vostè es compromet a garantir que tots els components del grup estiguin coberts per una assegurança de viatge completa (que inclogui cancel·lació, retards de vols, robats, pèrdua i deterioració de l'equipatge i altres pertinències) i per una assegurança metge (que inclogui cobertura d'evacuació i repatriació).

La propietat a on passa les vacances no es fa responsable dels objectes perduts o robats. Li recomanem que contracti una assegurança de viatge que protegeixi les seves pertinences mentre viatgi.

Vostè es compromet a NO permetre que s'allotgin a la propietat més persones de les que es van declarar a la reserva ni pot modificar la composició del grup durant la seva estada, així com entrar animals de companyia dins de la propietat sense la nostra autorització escrita per endavant. En cas contrari, ens reservem el dret de negar el seu accés a la propietat o a sol·licitar-li que l’abandoni. Tots aquests supòsits seran tractats com una cancel·lació de reserva per la seva banda i no estarem obligats a reemborsar-li cap quantitat que ens hagi pagat. Qualsevol devolució queda a la nostra sencera discreció.

Vostè es compromet a autoritzar a CBA o al seu representant l'accés a la propietat a qualsevol moment durant la seva estada amb la finalitat d'efectuar reparacions, en cas d'emergència o simplement per assegurar-nos que compleix amb les condicions d'aquest Contracte de Reserva.

Vostè es compromet a facilitar a CBA les dades personals de tots els hostes (nom i cognoms, nacionalitat, document d'identitat, gènere i data de naixement) dins de les 48 hores següents a la sol·licitud de CBA.  CBA proporcionarà aquestes dades personals a la Policia Nacional amb la finalitat de complir amb l'article 12.1 de la Llei Orgànica 1/1992 sobre la protecció de la seguretat ciutadana.

El client és responsable dels danys causats per actes intencionals o negligència greu a la propietat, les instal·lacions i mobiliari.

La neteja bàsica tindrà que ser a càrrec del client, independentment de la neteja final duta a terme per l’arrendador. La neteja bàsica inclou netejar la cuina o similar, fregar i guardar la vaixella, rebutjar les restes d’aliments, així com tots els residus, treure els llençols dels llits, totes les superfícies han d'estar nets. Heu de deixar la casa en les mateixes condicions d'ordre en què l'heu trobat . Nosaltres després, fem una neteja a fons per tal de deixar-la preparada pel següent client.

Si es porten mascotes sense la deguda autorització, l’encarregat de lliurar les claus esta autoritzat a denegar la entrada a les mateixes o a la seva expulsió immediata durant el període que comprèn l’allotjament de vacances.

Internet/Wifi només està disponible si s’indica expressament en la descripció de l’allotjament. Costa Brava Apartment no assumeix cap garantia per la seva disponibilitat continua, la seva velocitat, la seva compatibilitat ni la seva seguretat. Per tant, el dispositiu de recepció del client ha de contar amb la suficient protecció. L’ús pot ser limitat. En general, Internet/Wifi està pensat per a fins de vacances, es a dir, no es apte per un ús comercial o similar. El client utilitzarà Internet/Wifi pel seu propi compte i risc. La utilització de Internet/Wifi, en tot cas, haurà de sotmetre’s  a la normativa aplicable. El client no descarregarà ni pujarà a la xarxa arxius que continguin material subjecte a drets d’autor, tot i en el cas que els materials mencionats puguin estar disponibles a Internet il·legalment a traves de xarxes d’intercanvi o similars.

L’ús de les xarxes, així como dels serveis i dispositius multimèdia que pugui disposar l’allotjament estarà en tot cas sota el risc i responsabilitat del client, qui, a més, respondrà de l’actuació de les persones que ocupin l’allotjament concertat, ja sigui per tot els temps contractat o per una part d’aquest. A aquests efectes, està obligat a advertir als seus acompanyants (menors inclosos) sobre el compliment de la normativa aplicable i a realitzar els controls pertinents. En cas d’un incompliment culpós o dolós de les seves obligacions conforme a lo que es disposa en l’apartat “Internet/Wifi”, el client eximeix a Costa Brava Apartment de qualsevol reclamació de tercers.

Si la descripció indica mobles de jardí/terrassa (mobiliari), això no implica necessàriament que hi hagi una peça per cada persona. Lo anterior s’aplica també a les gandules, el nombre de les mateixes acostuma a ser limitat. Per motius d’higiene, molts arrendadors no proporcionen els coixins de les gandules. Així mateix, les gandules i els para-sols únicament estan disponibles si així s’indica en la descripció del objecte de l’allotjament.

Com arrendatari, el client te el dret a utilitzar tot l’allotjament arrendat, incloent el mobiliari i els objectes d’ús. El client es compromet a fer un ús responsable de l’allotjament i els objectes que existeixen en el seu interior, així com de les possibles instal·lacions comunitàries existents. El client està obligat a reparar els danys ocasionats durant el període d’arrendament de vacances deguts a les seves negligències o a les negligències dels seus acompanyants o invitats. El cost d’aquests danys es descomptaran del dipòsit de seguretat. No està permès portar o connectar objectes que consumeixin recursos, com sistemes d’aire condicionat, piscines inflables, bicicletes o cotxes elèctrics.

Les circumstancies externes i particularitats regionals o locals com la presencia d’insectes, gossos vagabunds, condicions climàtiques desfavorables, males olors dels camps o l’estat de les carreteres publiques, no autoritzen una possible reclamació d’indemnitzacions per danys.

RECLAMACIONS

Si tingués alguna reclamació relativa a la propietat durant les seves vacances haurà de comunicar-ho el més aviat possible a CBA. Farem tot el que estigui a les nostres mans per resoldre el problema durant la seva estada, però no s'acceptaran reclamacions una vegada acabades les vacances si no hem rebut cap reclamació per part de vostè.

LÍMIT DE RESPONSABILITAT

La nostra màxima responsabilitat per pèrdues que pogués sofrir com a conseqüència de l'incompliment d'aquest Contracte de reserva per la nostra banda, està estrictament limitada a les quantitats que hem rebut en relació amb la seva reserva. Declinem tota responsabilitat per qualsevol pèrdua que no es consideri una conseqüència previsible d'un incompliment per la nostra banda d'aquest Contracte.

INCOMPLIMENTS DE CONTRACTE

No es considerarà un incompliment d'aquest Contracte de Reserva ni tampoc serem responsables de cap errada o demora en la prestació de serveis sota circumstàncies alienes al nostre control tals com a inundació, incendi, explosió o accident.

No es considerarà un incompliment d'aquest Contracte de Reserva ni tampoc serem responsables de la falta d'assistència dels serveis externs que proporcionen companyies independents, tals com a telèfon, aigua, electricitat o accés a Internet.

No es considerarà un incompliment d'aquest Contracte de Reserva ni tampoc serem responsables de les males olors produïdes per abocaments en els camps propers a la propietat. En un ambient rural hi ha mosques, mosquits, formigues i altres tipus d’insectes comparteixen els espais amb nosaltres.

NORMATIVA

Les condicions d'aquest contracte es regeixen per el Decret 159/2012 de 20 de Novembre d'establiments d'allotjament turistic i d'habitatges d'ús turístic de la Generalitat de Catalunya.

Segons la normativa europea (directiva 2011/83/UE) sobre drets dels consumidors, els contractes d’allotjament no tenen el dret al desistiment. Segons l'article n.º 16 (l) de la Directiva europea sobre els drets dels consumidors, els contractes relatius al subministrament de serveis d'allotjament estan exempts del dret de desistiment sempre que al contracte s'hi incloguin una data o un període específics para la prestació dels serveis.

+34695243334
admin@costabravapartment.com