972 795 929
695 24 33 34 / 657 87 57 06
Salvador Dalí i Figueres

La Fundació Gala-Salvador Dalí és una entitat cultural privada que té per missió, tal i com recullen els seus estatuts, promocionar, fomentar, divulgar, prestigiar, protegir i defensar, al territori de l'Estat espanyol i al de qualsevol altre estat, l'obra artística, cultural i intel·lectual del pintor.

http://www.salvador-dali.org 

http://ca.visitfigueres.cat/ 

Salvador Dalí i Figueres
+34695243334
admin@costabravapartment.com