972 795 929
695 24 33 34 / 657 87 57 06
Propietaris

Si voste es propietari de una casa amb piscina dintre d’un radi de 50 km de Saus, Camallera i Llampais, Alt Emporda, i desitja llogar la seva propietat per a estancies vacacionals a turistes estrangers i nacionals que visitin aquesta comarca cada any, si us plau contac ti amb nosaltres.

+34695243334
admin@costabravapartment.com